Tin tức & Sự kiện

ĐHQGHN phối hợp với Bộ Quốc phòng đào tạo Kiểm định viên chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 13/8/2018, tại Trường Sỹ quan Pháo binh, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc Phòng đã tổ chức lễ khai giảng khóa 23 lớp đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đại học và trung cấp chuyên nghiệp cho các cán bộ, giảng viên của Khối nhà trường, học viện, trường quân đội khu vực phía Bắc năm 2018.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Lao động - Xã hội

Ngày 24/7/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Khai giảng khóa 22 đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 14/7/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Đại học Huế đã tổ chức lễ khai giảng khóa 22 lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đại học và trung cấp chuyên nghiệp cho các cán bộ, giảng viên của Đại học Huế.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Điện lực

Ngày 10/7/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Điện lực tổ chức trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Điện lực.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thăng Long

Ngày 02/7/2018,Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thăng Long trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thăng Long.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Ngày 16/6/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Khai giảng khóa 21 đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 16/6/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức lễ khai giảng khóa 21 lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đại học và trung cấp chuyên nghiệp. Học viên tham gia khóa đào tạo là lãnh đạo, giảng viên, cán bộ của các cơ quan ban ngành, các trường đại học, học viện,… đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của chương trình đào tạo. Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN được ĐHQGHN giao làm đầu mối tổ chức khóa đào tạo này.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Phiên họp IX của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày 31/5/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức Phiên họp thứ IX của Hội đồng KĐCLGD để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngày 29/5/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 26/5/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo bậc đại học.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 14/5/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục 02 chương trình đào tạo trình độ đại học.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 08/5/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Đây là cơ sở giáo dục thứ 53 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12