Tin tức & Sự kiện

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Ngày 18/3/2018, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Hà Tĩnh để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Điện lực

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 14/3/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Điện lực tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Điện lực. Đây là cơ sở giáo dục thứ 48 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại họcThăng Long

Sáng ngày 13/3/2018, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Thăng Long để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Điện lực

Sáng ngày 10/3/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Điện lực tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Điện lực theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phiên họp thứ VIII Hội đồng KĐCLGD: Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học

Trong 2 ngày 24-25/2/2018, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức Phiên họp thứ VIII để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục với sự tham gia của 15/15 thành viên Hội đồng.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Sáng ngày 10/02/2018, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Điện Lực

Ngày 09/02/2018, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Điện Lực để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thương Mại

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 26/1/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thương Mại tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Thương Mại. Đây là cơ sở giáo dục thứ 47 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện Quản lý Giáo dục

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 24/1/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Học viện Quản lý Giáo dục. Đây là cơ sở giáo dục thứ 46 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Thương mại

Sáng ngày 22/1/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thương mại tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thương mại theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 21/1/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Đây là cơ sở giáo dục thứ 45 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Học viện Quản lý giáo dục

Sáng ngày 20/01/2018, Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục tổ chức khai mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện Quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12