Thông báo

Thông báo điều chỉnh thời gian học Khóa 32 đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Theo Công văn số 11/KĐCL-HCTC ngày 05/11/2021 về việc tổ chức Khóa 32 đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, thời gian tổ chức khoá đào tạo dự kiến diễn ra từ ngày 06/3/2021 đến ngày 04/4/2021.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo