Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Sáng ngày 07/5/2019, tại thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo (Cử nhân Sư phạm Toán học, Cử nhân Sư phạm Vật lý, Cử nhân Sư phạm Hóa học và Cử nhân Sư phạm Sinh học).

Tham dự bế mạc, có TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cùng các thành viên; về phía Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên có PGS.TS. Đỗ Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Nguyễn Thị Tính – Phó Hiệu trưởng phụ trách và các thành viên trong Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng tự đánh giá, Lãnh đạo Khoa Toán, Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học cùng các cán bộ, giảng viên tham gia đánh giá chương trình đào tạo của Nhà trường, Quan sát viên của các chương trình đào tạo.

Các đại biểu tham dự Bế mạc

Báo cáo tại phiên bế mạc, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Thành viên và TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày các nguyên tắc, quan điểm đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các nội dung chủ yếu liên quan đến kết quả đánh giá 4 Chương trình như: chương trình đào tạo, hoạt động dạy - học, đội ngũ giảng viên và nhân viên, người học, cơ sở vật chất, việc nâng cao chất lượng và quản trị kết quả đầu ra v.v. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã đưa ra các khuyến nghị để Lãnh đạo Nhà trường cũng như các Khoa Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực, của các bên liên quan và đảm bảo quyền lợi cho người học.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức , GS. TSKH. Đặng Ứng Vận và TS. Nguyễn Thị Thu Hương
báo cáo sơ bộ kết quả đợt khảo sát

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đánh giá cao tinh thần làm việc và ghi nhận sự nỗ lực, làm việc nghiêm túc, cẩn thận của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài cũng như sự phối hợp của Nhà trường và các Khoa trong việc cung cấp các thông tin, minh chứng phục vụ việc khảo sát và đánh giá 4 chương trình đào tạo của Đoàn.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD phát biểu

Trong bài phát biểu, PGS.TS. Nguyễn Thị Tính, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường gửi lời cảm ơn chân thành đến Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN và Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã ghi nhận những mặt mạnh, đặc biệt đã đưa ra nhận xét xác thực với hiện trạng của 4 chương trình đào tạo và những khuyến nghị có giá trị cho Nhà trường và các Khoa. Phó Giáo sư cũng thẳng thắn nhìn nhận những nội dung, lĩnh vực còn hạn chế của các chương trình đào tạo của Nhà trường. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, Phó Giáo sư cam kết chỉ đạo 4 Khoa và các bộ phận liên quan triển khai ngay các hoạt động để khắc phục các tồn tại và có kế hoạch thực hiện cải tiến chất lượng theo các khuyến nghị của Đoàn.

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính– Phó Hiệu trưởng phụ trách
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái nguyên phát biểu

Kết thúc phiên bế mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và PGS.TS. Nguyễn Thị Tính - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường đã ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

Đại diện Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
và Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

Một số hình ảnh về các hoạt động của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài trong đợt khảo sát chính thức tại Trường: