Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức

Sáng ngày 28/5/2019, tại Thanh Hóa, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo (Cử nhân Sư phạm tiếng Anh và Cử nhân Giáo dục tiểu học) của Nhà trường.

Tham dự bế mạc, có TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài cùng các thành viên; Về phía Trường ĐH Hồng Đức có TS. Hoàng Nam - Quyền Hiệu trưởng Nhà trường và các thành viên trong Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng Tự đánh giá, Lãnh đạo Khoa Giáo dục tiểu học, Ngoại ngữ cùng các cán bộ, giảng viên tham gia đánh giá chương trình đào tạo và các quan sát viên đến từ một số trường đại học.

Báo cáo tại phiên bế mạc, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn và TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày các nguyên tắc, quan điểm đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các nội dung chủ yếu liên quan đến kết quả đánh giá 2 Chương trình như: chương trình đào tạo, hoạt động dạy - học, đội ngũ giảng viên và nhân viên, người học, cơ sở vật chất, việc nâng cao chất lượng và quản trị kết quả đầu ra v.v. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã đưa ra các khuyến nghị để Lãnh đạo Nhà trường cũng như các Khoa Giáo dục tiểu học, Ngoại ngữ tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của nhà sử dụng, của các bên liên quan và đảm bảo quyền lợi cho người học.

GS. TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng Đoàn Chuyên gia ĐGN báo cáo

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đánh giá cao tinh thần làm việc và ghi nhận sự nỗ lực, làm việc nghiêm túc, cẩn thận của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài cũng như sự phối hợp của Nhà trường và các Khoa trong việc cung cấp các thông tin, minh chứng phục vụ việc khảo sát và đánh giá 2 chương trình đào tạo.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD phát biểu

Trong bài phát biểu, TS. Hoàng Nam - Quyền Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành đến Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã ghi nhận những mặt mạnh, đặc biệt đã đưa ra nhận xét xác thực với hiện trạng của 2 chương trình đào tạo và những khuyến nghị có giá trị cho Nhà trường và các Khoa. TS. Hoàng Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận những nội dung, lĩnh vực còn hạn chế của các chương trình đào tạo của Nhà trường. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, Tiến sĩ cam kết chỉ đạo 2 Khoa và các bộ phận liên quan triển khai ngay các hoạt động để khắc phục các tồn tại và có kế hoạch thực hiện cải tiến chất lượng theo các khuyến nghị của Đoàn.

TS. Hoàng Nam - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu

Kết thúc phiên bế mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và TS. Hoàng Nam - Quyền Hiệu trưởng Nhà trường đã ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 2 chương trình đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức.

Đại diện Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, Trường Đại học Hồng Đức
và Trưởng đoàn Chuyên gia ĐGN ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

Một số hình ảnh về các hoạt động của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài trong đợt khảo sát chính thức tại Trường: