Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp

Sáng ngày 23/4/2019, tại Trường Đại học Đồng Tháp, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Nhà trường tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học và Giáo dục tiểu học trình độ Đại học.

Tham dự bế mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc phụ trách, GS.TS. Mai Trọng Nhuận – Trưởng đoàn cùng các thành viên của các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài; về phía Trường Đại học Đồng Tháp có PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ – Hiệu trưởng và các thành viên trong Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng tự đánh giá, Lãnh đạo Khoa Sư phạm Toán, Khoa Sư phạm Lý – Hóa - Sinh, Khoa Giáo dục cùng các cán bộ, giảng viên tham gia đánh giá chương trình đào tạo của Nhà trường.

Các đại biểu tham dự Bế mạc

Báo cáo tại phiên bế mạc, GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng đoàn Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày các nguyên tắc, quan điểm đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các nội dung chủ yếu liên quan đến kết quả đánh giá 3 Chương trình như: chương trình đào tạo, hoạt động dạy - học, đội ngũ giảng viên và nhân viên, người học, cơ sở vật chất, việc nâng cao chất lượng và quản trị kết quả đầu ra v.v.. . Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cũng đưa ra các khuyến nghị để Lãnh đạo Nhà trường cũng như các Khoa có chương trình đào tạo được đánh giá tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực, của các bên liên quan và đảm bảo quyền lợi cho người học.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận báo cáo sơ bộ kết quả đợt khảo sát

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đánh giá cao tinh thần làm việc của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và sự phối hợp của Nhà trường và các Khoa trong việc cung cấp các thông tin, minh chứng phục vụ đợt khảo sát và đánh giá 3 chương trình đào tạo của Đoàn. Thay mặt Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền ghi nhận sự cầu thị, quyết tâm của Trường Đại học Đồng Tháp trong hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng trong thời gian qua.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN phát biểu

Trong bài phát biểu, PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ, Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành đến Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã ghi nhận những mặt mạnh, đặc biệt đã đưa ra nhận xét xác thực với hiện trạng của 3 chương trình đào tạo và những khuyến nghị có giá trị cho Nhà trường và các Khoa. Phó Giáo sư cũng thẳng thắn nhìn nhận những nội dung, lĩnh vực còn hạn chế của các chương trình đào tạo của Nhà trường. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, Phó Giáo sư cam kết chỉ đạo 3 Khoa và các bộ phận liên quan triển khai ngay các hoạt động để khắc phục các tồn tại và có kế hoạch thực hiện cải tiến chất lượng theo các khuyến nghị của Đoàn.

PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ – Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp phát biểu

Kết thúc phiên bế mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Nhà trường đã ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp.

Đại diện Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, Trường Đại học Đồng Tháp

và Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN  ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

Một số hình ảnh về các hoạt động của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài trong đợt khảo sát chính thức tại Trường