Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Thủy lợi

Chiều ngày 28/5/2019, tại Trường Đại học Thủy lợi, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Nhà trường tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo đại học chính quy: ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, ngành Quản lý xây dựng và ngành Kế toán.

Tham dự bế mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc phụ trách, GS.TS. Mai Trọng Nhuận – Trưởng đoàn cùng các thành viên của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài các chương trình đào tạo; về phía Trường Đại học Thủy lợi có GS.TS. Nguyễn Quang Kim, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, GS.TS. Trịnh Minh Thụ – Hiệu trưởng và các thành viên trong Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo, Lãnh đạo Khoa Công trình, Khoa Kinh tế và Quản lý cùng các cán bộ, giảng viên và đại biểu sinh viên thuộc các chương trình đào tạo của Nhà trường, các quan sát viên từ một số trường đại học trong nước.

Thay mặt Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng đoàn và PGS.TS. Phạm Văn Tuấn – Phó Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức của 3 chương trình đào tạo. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã đưa ra các khuyến nghị để Lãnh đạo Nhà trường cũng như các Khoa có chương trình đào tạo được đánh giá tiếp tục xem xét cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, nhiều biến động của nhà tuyển dụng, sử dụng lao động, của các bên liên quan và đảm bảo quyền lợi cho người học, đặc biệt, các khuyến nghị nhấn mạnh đến hoạt động đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng liên tục theo chu trình PDCA.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận và PGS.TS. Phạm Văn Tuấn báo cáo sơ bộ kết quả đợt khảo sát

Phát biểu tại buổi bế mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã tóm tắt quá trình làm việc của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trong 5 ngày làm việc chính thức tại Trường, Phó Giám đốc đánh giá cao tinh thần làm việc của Đoàn chuyên gia và sự phối hợp của Nhà trường và các Khoa trong việc cung cấp các thông tin, minh chứng phục vụ đợt khảo sát và đánh giá 3 chương trình đào tạo. Thay mặt Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền ghi nhận sự cầu thị, quyết tâm của Trường Đại học Thủy lợi trong hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng trong thời gian qua.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN phát biểu

Trong bài phát biểu, GS.TS. Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành đến Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã ghi nhận những mặt mạnh, đặc biệt đã đưa ra nhận xét xác thực với hiện trạng của 3 chương trình đào tạo và những khuyến nghị có giá trị cho Nhà trường và các Khoa. Giáo sư cũng thẳng thắn nhìn nhận những nội dung, lĩnh vực còn hạn chế của các chương trình đào tạo của Nhà trường. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, Giáo sư cam kết chỉ đạo 2 Khoa và các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch triển khai ngay các hoạt động để khắc phục các tồn tại và có kế hoạch thực hiện cải tiến chất lượng theo các khuyến nghị của Đoàn.

GS.TS. Trịnh Minh Thụ – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi phát biểu

Kết thúc phiên bế mạc, đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi đã ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo của Nhà trường.

 Đại diện Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, Trường Đại học Thủy lợi

và Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN  ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

 

Một số hình ảnh về các hoạt động của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo trong đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Thủy lợi: