Đảng, Đoàn thể

Chi bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 360-QĐ/ĐU ngày 19/6/2017 của Đảng Ủy Đại học Quốc gia Hà Nội.

Danh sách đảng viên Chi bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

TT Họ và tên Chức vụ đảng
1

Tạ Thị Thu Hiền

Bí thư Chi bộ
2

Đinh Văn Toàn

Đảng viên
3

Nguyễn Hòa Huy

Đảng viên
4

Nguyễn Thị Thu Hương

Đảng viên
5

Trần Hữu Lượng

Đảng viên
6

Bùi Thị Thu Thủy

Đảng viên
7

Trịnh Hồng Thái

Đảng viên
8

Phạm Vương

Đảng viên
9

Trịnh Thị Nhung

Đảng viên Dự bị