Danh sách Hội đồng KĐCLGD

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Stt

Họ và tên

Chức vụ, cơ quan công tác

Nhiệm vụ

1 PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải

Giám đốc Trung tâm Kiểm định

chất lượng giáo dục - ĐHQGHN

Chủ tịch

2

GS.TS.Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường Đại học

Giáo dục - ĐHQGHN

Cố vấn

3

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Phụ trách Phòng Đánh giá và công nhận chất lượng giáo dục

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN

Thư ký

4

GS.TSKH.NGND. Bành Tiến Long

Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT

Ủy viên

5

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch Hội đồng Đảm báo chất lượng

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

6

GS.TS. Đặng Kim Vui

 Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

7

GS.TS. Trần Văn Nam

Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Ủy viên

8

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh

Giám đốc Đại học Huế

Ủy viên

9

GS.TS. Nguyễn Hòa

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ,

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

10

PGS.TS. Trần Thị Hà

Văn phòng Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước

Ủy viên

11

PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Ủy viên

12

PGS.TS. Bùi Duy Cam

Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học

Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

13

TS. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly

Cục trưởng Cục Đào tạo - Bộ Công An

Ủy viên

14

TS. Nguyễn Ngọc Vân

Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức - Bộ Nội vụ

Ủy viên

15

ThS. Nguyễn Tuấn Hải

Chủ tịch Tập đoàn Alphanam

Ủy viên

 Ấn định danh sách 15 người ./.