Danh sách Hội đồng KĐCLGD

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Cập nhật theo Quyết định số: 451/QĐ-KĐCL, ngày 30 tháng 10 năm 2019
của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN)

Stt

Họ và tên

Cơ quan công tác

Mã thẻ/chứng chỉ KĐV

Nhiệm vụ

1

TS. Đinh Văn Toàn

Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN

2016.01.224

Chủ tịch

2

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Trường Đại học Giáo dục,
ĐHQGHN

2014.0.007

Ủy viên, Cố vấn

3

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN

2014.1.030

Ủy viên, Thư ký

4

PGS.TS. Bùi Duy Cam

Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN

2017.01.244

Ủy viên

5

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương

Đại học Huế

2016.01.152

Ủy viên

6

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

ĐHQGHN

2017.01.256

Ủy viên

7

ThS. Nguyễn Tuấn Hải

Tập đoàn Alphanam

KĐV-VNU0170

Ủy viên

8

PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2017.01.265

Ủy viên

9

PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh

Trường Đại học Y Hà Nội

KĐV-VNU0042

Ủy viên

10

GS.TS. Nguyễn Hòa

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

KĐV-VNU0135

Ủy viên

11

GS.TSKH. Bành Tiến Long

Trường ĐH Bách khoa
Hà Nội

2014.0.004

Ủy viên

12

Thiếu tướng, TS. Nguyễn Văn Ly

Cục Đào tạo, Bộ Công an

2014.1.036

Ủy viên

13

GS.TS. Trần Văn Nam

Đại học Đà Nẵng

2015.01.117

Ủy viên

14

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

ĐHQGHN

2014.0.005

Ủy viên

15

GS.TS. Phạm Hồng Quang

Đại học Thái Nguyên

KĐV-VNU0902

Ủy viên

16

Thiếu tướng, TS. Trần Ngọc Thanh

Cục Nhà trường,
Bộ Quốc phòng

KĐV-VNU0872

Ủy viên

17

TS. Nguyễn Ngọc Vân

Bộ Nội vụ

KĐV-VNU0067

Ủy viên

Ấn định danh sách gồm 17 người./.

sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno
sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno
sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno
sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno
sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno
sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno