Danh sách KĐV

 
1. Danh sách Kiểm định viên

 

2. Danh sách Đánh giá viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

1

Vũ Thị Mai Anh

Nữ

29/03/1973

Hà Nội

2

Nguyễn Thị Quế Anh

Nữ

19/08/1968

Hải Dương

3

Mai Hải Đăng

Nam

09/06/1976

Nam Định

4

Lê Thị Hoàng Hà

Nữ

18/03/1977

Hải Phòng

5

Dương Tuyết Hạnh

Nữ

26/05/1974

Yên Bái

6

Hoàng Thị Xuân Hoa

Nữ

21/11/1959

Hà Nội

7

Lê Thái Hưng

Nam

19/11/1982

Hải Dương

8

Lê Thị Thu Hương

Nữ

14/10/1980

Thanh Hóa

9

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

10/10/1964

Nghệ An

10

Nghiêm Xuân Huy

Nam

08/07/1977

Hà Nội

11

Nguyễn Đức Huy

Nam

11/03/1974

Vĩnh Phúc

12

Trần Đăng Khoa

Nam

15/10/1973

Hà Nội

13

Đinh Đoàn Long

Nam

09/09/1972

Hà Nội

14

Nguyễn Quý Thanh

Nam

29/09/1965

Hà Nội

15

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

21/05/1977

Hà Nội

16

Nguyễn Thị Tuyết

Nữ

16/02/1961

Hà Nội

17

Nguyễn Hoàng Oanh

Nam

21/02/1979

Hải Phòng

18

Bùi Duy Cam

Nam

20/12/1953

Hải Dương

19

Nguyễn Văn Chiều

Nam

05/05/1979

Bắc Giang

20

Vũ Anh Dũng

Nam

14/06/1975

Yên Bái

21

Nguyễn Thị Phương Hoa

Nữ

14/10/1981

Nam Định

22

Nguyễn Mạnh Khải

Nam

18/12/1975

Bắc Ninh

23

Đỗ Tuấn Minh

Nam

16/05/1972

Phú Thọ

24

Mai Trọng Nhuận

Nam

11/02/1952

Hà Tĩnh

25

Nguyễn Hải Thanh

Nam

27/05/1956

Hà Nội

26

Nguyễn Thanh Thủy

Nam

14/08/1960

Hà Nội

27

Phạm Đức Tiến

Nam

19/11/1978

Hà Nội

28

Nguyễn Minh Tuấn

Nam

11/04/1980

Hải Phòng

29

Trần Thị Tuyết

Nữ

10/06/1974

Hà Nội

30

Nguyễn Huy Cường

Nam

20/04/1974

Bắc Giang

31

Trần Hồng Hạnh

Nữ

02/05/1980

Thanh Hóa

32

Nguyễn Hòa

Nam

05/01/1956

Bắc Giang

33

Nguyễn Thu Hương

Nữ

04/04/1976

Hà Nội

34

Trần Thành Nam

Nam

08/03/1980

Hà Nội

35

Doãn Hồng Nhung

Nữ

13/05/1969

Hà Nội

36

Đặng Đức Nhu

Nam

25/08/1977

Nam Định

37

Nguyễn Thu Hà

Nữ

18/09/1979

Thanh Hóa

38

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ

03/08/1979

Hải Phòng

39

Nguyễn Thị Hồng Minh

Nữ

22/12/1968

Bắc Giang

40

Phạm Văn Thuần

Nam

22/07/1974

Nam Định

41

Phạm Trung Kiên

Nam

14/05/1962

Hà Nam

42

Lê Trung Thành

Nam

10/11/1980

Vĩnh Phúc

43

Trần Thúy Anh

Nữ

27/09/1966

Hà Nội

44

Ngạc An Bang

Nam

14/02/1971

Hà Nội

45

Nguyễn Thùy Dương

Nữ

31/03/1979

Hưng Yên

46

Nguyễn Văn Định

Nam

23/02/1966

Nghệ An

47

Nguyễn Xuân Hải

Nam

21/08/1971

Hải Dương

48

Lê Thị Thu Hiền

Nữ

15/12/1978

Thanh Hóa

49

Tô Thị Thu Hương

Nữ

12/03/1961

Thái Bình

50

Mai Thị Quỳnh Lan

Nữ

06/04/1967

Hà Nội

51

Bùi Vũ Anh

Nam

10/04/1976

Thanh Hóa

52

Vũ Viết Bình

Nam

21/11/1955

Nam Định

53

Phạm Thị Thanh Hải

Nữ

01/04/1972

Nghệ An

54

Vũ Đức Lợi

Nam

17/11/1983

Nam Định

55

Nguyễn Thị Minh Tâm

Nữ

15/09/1982

Hà Nội

56

Lê Thị Huyền Trang

Nữ

05/10/1976

Hà Nội

57

Nguyễn Mạnh Tuân

Nam

20/10/1962

Hà Tĩnh

58

Trần Thị Hoài

Nữ

16/04/1973

Thái Bình

59

Thẩm Thị Thu Mỹ

Nữ

16/04/1973

Hà Nội

60

Phạm Văn Quyết

Nam

20/02/1956

Thái Bình

61

Nguyễn Thị Quỳnh Yến

Nữ

11/03/1981

Thanh Hóa

62

Hà Lê Kim Anh

Nữ

25/12/1977

Hà Nội

63

Cấn Thị Thanh Hương

Nữ

17/02/1974

Hà Nội

64

Nguyễn Thị Thư

Nữ

12/07/1970

Hà Nội

65

Đinh Văn Toàn

Nam

05/04/1967

Hòa Bình

66

Nguyễn Đức Đăng

Nam

14/06/1973

Hưng Yên

67

Nguyễn Thanh Hải

Nam

11/08/1965

Thái Bình

68

Nguyễn Kiều Oanh

Nữ

30/06/1973

Lào Cai

69

Hoàng Bá Thịnh

Nam

14/02/1956

Bắc Giang

70

Trương Ninh Thuận

Nam

27/10/1977

Quảng Bình

71

Chử Đức Trình

Nam

27/11/1976

Hà Nội

72

Nguyễn Hữu Đức

Nam

15/12/1958

Quảng Bình

73

Vũ Thị Thơm

Nữ

03/09/1983

Thái Bình

74

Lại Xuân Thủy

Nam

28/07/1964

Hà Nam

3. Danh sách Kiểm định viên đã hợp tác với Trung tâm

TT

Chức danh KH

Họ và tên

1

PGS.TS

Nguyễn Quý Thanh

2

TS

Nguyễn Thị Thu Hương

3

PGS.TS

Trần Thị Hà

4

PGS.TS

Lê Văn Anh

5

PGS.TS

Vũ Quốc Chung

6

PGS.TS

Lê Phước Minh

7

PGS.TSKH

Nguyễn Xuân Hải

8

GS.TS

Nguyễn Lạc Hồng

9

TS

Lê Huy Tùng

10

TS

Nguyễn Thùy Dương

11

PGS.TS

Nguyễn Tiến Dũng

12

PGS.TS

Nguyễn Mạnh Khải

13

PGS.TS

Đinh Đoàn Long

14

PGS.TS

Bùi Đăng Hiếu

15

GS.TS

Nguyễn Quang Dong

16

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Thanh

17

PGS.TS

Nguyễn Mạnh Tuân

18

TS

Hoàng Thị Xuân Hoa

19

PGS.TS

Trần Trung

20

PGS.TS

Huỳnh Văn Chương

21

TS

Tô Thị Thu Hương

22

TS

Hoàng Tịnh Bảo

23

GS.TSKH

Bành Tiến Long

24

PGS.TS

Nguyễn Quốc Tuấn

25

PGS.TS

Lê Trung Thành

26

TS

Hà Xuân Hùng

27

GS.TS

Lê Ngọc Hùng

28

PGS.TS

Phạm Văn Quyết

29

PGS.TS

Lại Xuân Thủy

30

GS.TSKH

Đặng Ứng Vận

31

PGS.TS

Bùi Duy Cam

32

PGS.TS

Trịnh Hiền Mai

33

TS

Lê Thị Thu Hiền

34

PGS.TS

Phạm Trung Kiên

35

PGS.TS

Kim Bảo Giang

36

TS

Nguyễn Thị Hồng Minh

37

PGS.TS

Vũ Anh Dũng

38

PGS.TS

Hà Lê Kim Anh

39

GS.TS

Mai Trọng Nhuận

40

TS

Bùi Vũ Anh

41

PGS.TS

Nguyễn Thị Hòa

42

PGS.TS

Nguyễn Thị Quế Anh

43

TS

Đinh Văn Toàn

44

PGS.TS

Đoàn Đức Lương

45

PGS.TS

Bùi Mỹ Hạnh

46

TS.BS

Phạm Ngân Giang

47

PGS.TS

Phạm Quốc Khánh

48

TS.

Nguyễn Thanh Sơn

49

GS.TS

Trần Trung

50

PGS.TS

Nguyễn Hải Thanh

51

GS.TS

Đỗ Việt Hùng

52

PGS.TS

Ngô Đình Phương

53

TS

Vũ Viết Bình

54

PGS.TS

Nguyễn Thái An

55

PGS.TS

Lê Thị Tuyết

56

TS

Nguyễn Quang Mạnh

57

TS

Nguyễn Đức Huy

58

PGS.TS

Nguyễn Thu Thủy

59

ThS.NCS

Nguyễn Mai Kiên

60

PGS.TS

Đào Ngọc Tiến

61

TS

Nguyễn Anh Tuấn

62

PGS.TS

Nguyễn Văn Định

63

PGS.TS

Phạm Văn Tuấn

64

TS

Nguyễn Văn Dũng

65

PGS.TS

Nguyễn Văn Biên

66

TS

Nguyễn Thị Minh Tâm

67

ThS.NCS

Vũ Thị Mai Anh

68

TS

Nghiêm Xuân Huy

69

GS.TS

Đồng Khắc Hưng

70

TS

Phạm Minh Đàm

71

GS.TS

Võ Tam

72

TS

Cấn Thị Thanh Hương

73

ThS

Phạm Minh Thắng

74

PGS.TS

Phan Thị Thanh Hội

75

PGS.TS

Nguyễn Thanh Hải

76

TS

Lê Anh Phương

77

TS

Trần Đăng Khoa

78

PGS.TS

Chử Đức Trình

79

TS

Nguyễn Hoàng Oanh

80

TS

Nguyễn Văn Đường

81

TS

Võ Sỹ Mạnh

82

GS.TS

Hoàng Bá Thịnh

83

PGS.TS.

Trần Thị Việt Nga

84

PGS.TS

Trần Đăng Hưng

85

TS

Phan Anh Tuấn

86

GS.TS

Nguyễn Hòa

87

TS

Nguyễn Thị Minh Tâm