Đào tạo, bồi dưỡng KĐV

THÔNG BÁO MỞ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN

Khóa Thông báo mở lớp Ngày tháng Thời gian đào tạo Tải thông báo
1 4948/TB-ĐBCL 31/12/2013 03/03-15/04/2014 Tại đây
2 1015/ĐHQGHN-KĐCL 31/03/2014 07/04-08/05/2014 Tại đây
3 19/KĐCL 16/04/2014 26/04-16/05/2014 Tại đây
4 24/KĐCL 24/05/2014 02/06-25/06/2014 Tại đây
5 37/KĐCL 04/09/2014 30/09-20/10/2014 Tại đây
6 49/KĐCL 14/11/2014 08/12-31/12/2014 Tại đây
7 03/KĐCL 13/01/2015 19/01-08/02/2015 Tại đây
8 33/KĐCL 24/03/2015 09/04-04/05/2015 Tại đây
9 68/KĐCL 31/08/2015 06/09-30/09/2015 Tại đây
10 101/KĐCL 07/12/2015 14/01-16/02/2016 Tại đây
11 56/KĐCL 21/04/2016 07/05-03/06/2016 Tại đây
12 63/KĐCL 28/04/2016 04/06-30/06/2016 Tại đây
13 75/KĐCL 20/06/2016 01/07-04/08/2016 Tại đây
14 102/KĐCL 19/07/2016 05/08-01/09/2016 Tại đây
15 197/KĐCL 25/10/2016 28/12/2016-26/01/2017 Tại đây
16 73/KĐCL 23/03/2017 13/04-12/05/2017 Tại đây
17 157/KĐCL 12/05/2017 01/07-26/07/2017 Tại đây
18 283/KĐCL 27/07/2017 15/08-05/09/2017 Tại đây
19 289/KĐCL 02/08/2017 16/09-07/10/2017 Tại đây
20 58/KĐCL 09/02/2018 22/03-19/04/2018 Tại đây
21 187/KĐCL 09/05/2018 07/06-04/07/2018 Tại đây
22 214/KĐCL 19/06/2018 09/07-02/08/2018 Tại đây
23 238/KĐCL 17/07/2018 06/08-04/09/2018 Tại đây
24 270/KĐCL 23/08/2018 29/09-26/10/2018 Tại đây
25 268/KĐCL 22/08/2018 08/10-04/11/2018 Tại đây
26 49/KĐCL  19/02/2019 29/03-26/04/2019 Tại đây
27 170/KĐCL 26/04/2019 07/06-05/07/2019 Tại đây
28 271/KĐCL 25/07/2019 14/09-11/10/2019 Tại đây
29 293/KĐCL 06/08/2019 07/10-05/11/2019 Tại đây

 

sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno
sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno
sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno
sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno
sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno