Hội thảo trực tuyến của INQAAHE về Quản trị và Đảm bảo chất lượng ngày 08 và 14 tháng 7 năm 2020

Ngày 08/07/2020, Mạng lưới các Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education - INQAAHE) sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến số 2 với chủ đề “Tiếp cận, thành công và thách thức trong giáo dục đại học trong bối cảnh dịch COVID 19 và xa hơn: Vai trò của quản trị quốc gia/quản trị đại học và đảm bảo chất lượng trong việc giảm thiểu rủi ro”.

Tiếp đó, vào ngày 14/07/2020, INQAAHE tiếp tục tổ chức Hội thảo trực tuyến số 3 với chủ đề “Thực tiễn mới về đảm bảo chất lượng và tài nguyên trực tuyến: Những phản ánh về vai trò của INQAAHE trong khuôn khổ toàn cầu”.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN trân trọng giới thiệu để các chuyên gia, các nhà khoa học quan tâm có thể tham dự hoạt động ý nghĩa này. Để biết thêm thông tin cụ thể và đăng ký tham gia, xin vui lòng truy cập theo đường link sau:

Hội thảo trực tuyến số 2:

https://www.inqaahe.org/events/webinar-2-access-and-success-higher-education-challenges-during-covid-19-and-role

Hội thảo trực tuyến số 3:

https://www.inqaahe.org/events/july-14-2020-webinar-3-new-realities-quality-assurance-and-online-resources-reflections