Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thành Đô

Sáng ngày 31/5/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thành Đô tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thành Đô theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm; về phía Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có: GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn; TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký; GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Thành viên thường trực; GS.TS. Phạm Hồng Quang, PGS.TS. Bùi Duy Cam, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hải - Thành viên; ThS. Bùi Thị Thu Thủy -  Giám sát viên; về phía Trường Đại học Thành Đô có NGND. Ngô Xuân Độ - Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Ngô Xuân Hà – Hiệu trưởng và các thành viên trong Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng tự đánh giá, đại diện lãnh đạo các đơn vị, bộ phận, các tổ chức đoàn thể, đại diện giảng viên, sinh viên của Nhà trường. Tham dự phiên khai mạc còn có các quan sát viên đến từ một số cơ sở giáo dục đại học.

Các đại biểu tham dự  khai mạc khảo sát chính thức Trường Đại học Thành Đô

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN nhấn mạnh: kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động quan trọng, giúp Nhà trường rà soát tổng thể các hoạt động để từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động. TS. Tạ Thị Thu Hiền đề nghị Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài làm việc nghiêm túc, thực hiện các hoạt động đánh giá khách quan, trung thực, công bằng, đồng thời cam kết triển khai nhiệm vụ đúng quy định và quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và mong nhận được sự ủng hộ hợp tác, hỗ trợ của Nhà trường đối với các hoạt động của Đoàn trong thời gian khảo sát để các hoạt động đánh giá xác thực với thực tế, tạo sự tin tưởng của Nhà trường, của cơ quan quản lý nhà nước và của xã hội.

TS. Ngô Xuân Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô phát biểu

Thay mặt Nhà trường, TS. Ngô Xuân Hà - Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tổng quan về cơ sở vật chất, quy mô đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và một số hoạt động của Nhà trường, đồng thời hy vọng Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ có những nhận định, đánh giá xác thực nhất và có những khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến chất lượng, xác định các giải pháp chiến lược cho phát triển Nhà trường.

Sau phiên khai mạc, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn, thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan, khảo sát, kiểm tra cơ sở vật chất của Nhà trường để có thể đưa ra những nhận định, đánh giá chuẩn xác, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu về chuẩn chất lượng đối với các hoạt động của Nhà trường theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

.Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thành Đô sẽ diễn ra tại Trường từ ngày 31/5/2019 đến ngày 05/6/2019.

Một số hình ảnh: