Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức

Ngày 09/5/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức khảo sát sơ bộ để đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo đại học của Nhà trường (Cử nhân Sư phạm tiếng Anh và Cử nhân Giáo dục tiểu học).

Tham dự khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc. Về phía Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài (ĐGN) có GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn, TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký, TS. Trần Hữu Lượng – Thành viên thường trực và ThS. Nguyễn Hòa Huy – Giám sát. Về phía Trường ĐH Hồng Đức có TS. Hoàng Nam - Quyền Hiệu trưởng Nhà trường và các thành viên Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo; Lãnh đạo các Khoa Ngoại ngữ, Giáo dục tiểu học, các cán bộ đầu mối các mảng công tác và các cá nhân liên quan khác theo yêu cầu của Nhà trường.

Tại buổi làm việc, TS. Hoàng Nam - Quyền Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo với Đoàn khảo sát quá trình tự đánh giá chất lượng giáo dục của Nhà trường, đồng thời cam kết Nhà trường sẽ tuân thủ mọi quy trình, tiến hành bổ sung minh chứng theo đề nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cũng như cung cấp thông tin phục vụ quá trình khảo sát chính thức trong thời gian tới.

TS. Hoàng Nam, Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức
giới thiệu quá trình tự đánh giá của Nhà trường

Phát biểu tại buổi khảo sát sơ bộ, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, Phó Giám đốc Đinh Văn Toàn cảm ơn Trường ĐH Hồng Đức đã tin tưởng đăng ký đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo tại Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Nhà trường trong việc triển khai các hoạt động tự đánh giá và cải tiến chất lượng sau kiểm định chất lượng giáo dục trường, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo.

Thay mặt Đoàn chuyên gia ĐGN, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn đã báo cáo khái quát và TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký đã báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá 02 chương trình đào tạo. Đoàn chuyên gia ĐGN, Nhà trường và Trung tâm đã thảo luận và thống nhất về các minh chứng cần bổ sung, thành phần, số lượng đối tượng cần phỏng vấn, cơ sở vật chất cần chuẩn bị và các công tác hậu cần khác phục vụ đợt khảo sát chính thức sẽ diễn ra từ ngày 24-28/5/2019.

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tại buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức đã ký Biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo.

Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Quyền Hiệu trưởng
Trường ĐH Hồng Đức ký biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ

Một số hình ảnh tại buổi làm việc: