Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội

Ngày 12/8/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học (Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Trung Quốc) của Nhà trường.

Tham dự đợt khảo sát sơ bộ có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm; GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; TS. Đinh Văn Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm, Thành viên thường trực; TS. Hoàng Thị Xuân Hoa – Thư ký Đoàn; ThS. Bùi Thị Thu Thủy – Giám sát; về phía Trường Đại học Hà Nội có Ban Giám hiệu Trường, thành viên Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo; Lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Tiếng Nhật, Khoa Tiếng Trung Quốc, các cán bộ đầu mối các mảng công tác và các cá nhân liên quan khác theo yêu cầu của Nhà trường.

Trước phiên họp toàn thể, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã kiểm tra sơ bộ minh chứng của 3 chương trình đào tạo và có những góp ý, hướng dẫn Nhà trường về việc bổ sung và sắp xếp minh chứng chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

Tại phiên họp toàn thể, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền đã giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát sơ bộ và giới thiệu tóm tắt về thành viên các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hà Nội.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN phát biểu

Thay mặt Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã trao đổi về nguyên tắc đánh giá chương trình đào tạo và TS. Hoàng Thị Xuân Hoa – Thư ký Đoàn đã báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của 03 chương trình đào tạo. Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, Nhà trường và Trung tâm đã trao đổi và thống nhất các yêu cầu về hồ sơ minh chứng cần chuẩn bị, các đối tượng phỏng vấn, lịch trình khảo sát cho đợt khảo sát chính thức và một số nội dung khác liên quan đến công tác hậu cần tổ chức đánh giá ngoài các chương trình đào tạo.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo

Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng đã giới thiệu quy trình tự đánh giá 3 chương trình đào tạo của Nhà trường, đồng thời cam kết sẽ tập trung để hoàn thiện, bổ sung hồ sơ minh chứng theo yêu cầu của Đoàn, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường.

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào- Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội phát biểu

Kết thúc phiên Khảo sát sơ bộ tại Trường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Biên bản ghi nhớ hoàn thành khảo sát sơ bộ.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội ký biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ

Từ ngày 06/9/2019 đến ngày 10/9/2019, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội.

Một số hình ảnh đợt khảo sát sơ bộ

 

Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài kiểm tra sơ bộ minh chứng