Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Thủy lợi

Ngày 05-06/5/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thủy lợi tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Kỹ sư ngành Quản lý xây dựng và Cử nhân ngành Kế toán) tại Cơ sở Hà Nội và Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh của Nhà trường.

Tham dự đợt khảo sát sơ bộ tại Hà Nội sáng ngày 05/6 có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm; GS.TS. Mai Trọng Nhuận – Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn – Phó trưởng đoàn; TS. Hoàng Thị Xuân Hoa – Thư ký Đoàn; về phía Trường Đại học Thủy lợi có GS.TS. Trịnh Minh Thụ – Hiệu trưởng; GS. TS Nguyễn Trung Việt – Phó hiệu trưởng; các thành viên Hội đồng tự đánh giá; Ban Lãnh đạo Khoa Kinh tế và Quản lý, Khoa Công trình, các cán bộ đầu mối các mảng công tác và các cá nhân liên quan khác theo yêu cầu của Nhà trường.

Đoàn khảo sát sơ bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 06/6 có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm; GS.TS. Mai Trọng Nhuận – Trưởng đoàn, TS. Hoàng Thị Xuân Hoa – Thư ký Đoàn; đại diện Trường Đại học Thủy lợi có TS. Lê Xuân Bảo – Phó Giám đốc Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Lãnh đạo Khoa Công trình, các Ban và các bộ phận liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, TS. Tạ Thị Thu Hiền- Phó Giám đốc phụ trách đã giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát sơ bộ và thành phần Đoàn khảo sát.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD ĐHQGHN phát biểu

Tại đợt khảo sát sơ bộ, GS.TS. Mai Trọng Nhuận – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của 03 chương trình đào tạo. Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, Nhà trường và Trung tâm đã trao đổi và thống nhất các yêu cầu về hồ sơ minh chứng cần chuẩn bị, các đối tượng phỏng vấn, lịch trình khảo sát cho đợt khảo sát chính thức và một số nội dung khác liên quan đến công tác hậu cần tổ chức đánh giá ngoài các chương trình đào tạo.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo

Kết thúc phiên Khảo sát sơ bộ tại Trường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi đã ký Biên bản ghi nhớ hoàn thành khảo sát sơ bộ.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và

Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi ký biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ

Từ ngày 24/5/2019 đến ngày 28/5/2019, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo nói trên.

Một số hình ảnh đợt khảo sát sơ bộ

Lãnh đạo Trung tâm và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài kiểm tra sơ bộ minh chứng tại Hà Nội

 

Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài quan sát lớp học tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài kiểm tra cơ sở vật chất tại Thành phố Hồ Chí Minh