Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Trường Đại học Thành Đô

Ngày 10/5/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thành Đô tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Nhà trường theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự đợt khảo sát sơ bộ có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN; GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Đoàn; GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Thành viên thường trực. Về phía Trường Đại học Thành Đô có NGND. Ngô Xuân Độ - Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Ngô Xuân Hà – Hiệu trưởng và các thành viên trong Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng tự đánh giá; các đơn vị và cá nhân liên quan trong Trường.

Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, TS. Tạ Thị Thu Hiền- Phó Giám đốc phụ trách đã giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát sơ bộ và thành phần Đoàn khảo sát.

 

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD ĐHQGHN phát biểu

Tại đợt khảo sát sơ bộ, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Nhà trường. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Nhà trường và Trung tâm đã trao đổi và thống nhất các yêu cầu về hồ sơ minh chứng cần chuẩn bị, các đối tượng phỏng vấn, lịch trình khảo sát cho đợt khảo sát chính thức và một số nội dung khác liên quan đến công tác hậu cần tổ chức đánh giá ngoài Nhà trường.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài phát biểu

Kết thúc phiên khảo sát sơ bộ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô đã ký Biên bản ghi nhớ hoàn thành khảo sát sơ bộ.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và

Hiệu trưởng Trường ĐH Thành Đô ký biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ

Từ ngày 31/5/2019 đến ngày 5/6/2019, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng tại Trường.

Một số hình ảnh đợt khảo sát sơ bộ