Tọa đàm về các Mạng lưới tổ chức đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới

Với mục đích nâng cao năng lực và hiểu biết thêm về hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trong khu vực và thế giới, ngày 15/5/2019, Công đoàn Trung tâm KĐCLGD – Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với các phòng, bộ phận chuyên môn tổ chức Tọa đàm về các Mạng lưới tổ chức đảm bảo và KĐCLGD đại học trên thế giới.

Dự buổi tọa đàm có chuyên gia của Cục Quản lý chất lượng-Bộ GDĐT, Ban Lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể các công đoàn viên Trung tâm KĐCLGD - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nội dung tọa đàm tập trung thảo luận về tổ chức, hoạt động và chính sách của một số tổ chức đảm bảo và KĐCLGD đại học trên thế giới (AUN-QA, HCERES, ACCSB, ABET,…) và vai trò hệ thống các mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (INQAAHE, APQN, AQAN,…) có phạm vi ảnh hưởng lớn đối với hoạt động đảm bảo và KĐCLGD đại học tại Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên cung cấp thông tin về cơ cấu tổ chức, cách thức hoạt động và vận hành của các tổ chức này; trao đổi làm rõ nội hàm của một số thuật ngữ trong hoạt động đảm bảo và KĐCLGD. Đây là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ trẻ của trung tâm, đáp ứng các yêu cầu hoạt động KĐCLGD trong thời gian tới, chuẩn bị các điều kiện cho việc hợp tác KĐCLGD với các tổ chức này trong tương lai.

Một số hình ảnh: