Tin tức sự kiện

Tọa đàm về các Mạng lưới tổ chức đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới

Với mục đích nâng cao năng lực và hiểu biết thêm về hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trong khu vực và thế giới, ngày 15/5/2019, Công đoàn Trung tâm KĐCLGD – Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với các phòng, bộ phận chuyên môn tổ chức Tọa đàm về các Mạng lưới tổ chức đảm bảo và KĐCLGD đại học trên thế giới.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Trường Đại học Thành Đô

Ngày 10/5/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thành Đô tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Nhà trường theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức

Ngày 09/5/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức khảo sát sơ bộ để đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo đại học của Nhà trường (Cử nhân Sư phạm tiếng Anh và Cử nhân Giáo dục tiểu học).

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Thủy lợi

Ngày 05-06/5/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thủy lợi tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Kỹ sư ngành Quản lý xây dựng và Cử nhân ngành Kế toán) tại Cơ sở Hà Nội và Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh của Nhà trường.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Sáng ngày 07/5/2019, tại thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo (Cử nhân Sư phạm Toán học, Cử nhân Sư phạm Vật lý, Cử nhân Sư phạm Hóa học và Cử nhân Sư phạm Sinh học).

Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Sáng ngày 03/5/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ đại học hệ Chính quy (Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học và Sư phạm Sinh học).

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp

Sáng ngày 23/4/2019, tại Trường Đại học Đồng Tháp, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Nhà trường tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học và Giáo dục tiểu học trình độ Đại học.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Sáng ngày 20/4/2019, sau bốn ngày làm việc tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Nhà trường tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo (Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Sư phạm Lịch sử và Cử nhân Giáo dục mầm non).

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp

Sáng ngày 19/4/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (Chương trình đào tạo Sư phạm Toán học, Chương trình đào tạo Sư phạm Hóa học và Chương trình đào tạo Giáo dục tiểu học).

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Sáng ngày 16/4/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Lịch sử và Chương trình đào tạo Cử nhân Giáo dục mầm non).

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tức sự kiện